კურსები


სამოქმედო კვლევის თეორიული კურსი

პრაქტიკული კვლევის თეორიული კურსი

საზოგადოებრივი საქმიანობით სწავლება

 • ხელმძღვანელი: დავით ლიპარტელიანი
 • ხელმძღვანელი: თამარ მოსიაშვილი
 • მწვრთნელი: თამარ მენაფირე
 • მწვრთნელი: ვერიკო ხელისუფალი

მათემატიკური წიგნიერება

 • პროექტის ხელმძღვანელი: თამარ მოსიაშვილი
 • ავტორი: Eka Kordzadze
 • ავტორი: Irina Samsonia
 • ავტორი: დავით ლიპარტელიანი

წიგნიერება

 • პროექტის ხელმძღვანელი: თამარ მოსიაშვილი
 • ავტორი: Eka Kordzadze
 • ავტორი: Irina Samsonia
 • ავტორი: მაგდა აბესაძე
 • ავტორი: დავით ლიპარტელიანი

მედიაწიგნიერება

 • ინსტრუქტორი: დავით ლიპარტელიანი
 • ინსტრუქტორი: თამარ მოსიაშვილი

სამოქმედო კვლევის პრაქტიკული კურსი

 • მენეჯერი: დავით ლიპარტელიანი
 • მენეჯერი: თამარ მოსიაშვილი

შესავალი მედიაწიგნიერებაში

,,შესავალი მედიაწიგნიერებაში“ განკუთვნილია საჯარო სკოლის საშუალო საფეხურის მოსწავლეებისთვის, სტუდენტებისთ…
 • Manager: თამარ მოსიაშვილი