კურსები


სამოქმედო კვლევის თეორიული კურსი

პრაქტიკული კვლევის თეორიული კურსი

საზოგადოებრივი საქმიანობით სწავლება

  • ხელმძღვანელი: დავით ლიპარტელიანი
  • ხელმძღვანელი: თამარ მოსიაშვილი
  • მწვრთნელი: თამარ მენაფირე
  • მწვრთნელი: ვერიკო ხელისუფალი

მათემატიკური წიგნიერება

  • პროექტის ხელმძღვანელი: თამარ მოსიაშვილი
  • ავტორი: Eka Kordzadze
  • ავტორი: Irina Samsonia
  • ავტორი: დავით ლიპარტელიანი

წიგნიერება

  • პროექტის ხელმძღვანელი: თამარ მოსიაშვილი
  • ავტორი: Eka Kordzadze
  • ავტორი: Irina Samsonia
  • ავტორი: მაგდა აბესაძე
  • ავტორი: დავით ლიპარტელიანი

მედიაწიგნიერება

  • ინსტრუქტორი: დავით ლიპარტელიანი
  • ინსტრუქტორი: თამარ მოსიაშვილი

სამოქმედო კვლევის პრაქტიკული კურსი

  • მენეჯერი: დავით ლიპარტელიანი
  • მენეჯერი: თამარ მოსიაშვილი

შესავალი მედიაწიგნიერებაში

,,შესავალი მედიაწიგნიერებაში“ განკუთვნილია საჯარო სკოლის საშუალო საფეხურის მოსწავლეებისთვის, სტუდენტებისთ…
  • Manager: თამარ მოსიაშვილი